20 февруари 2006

Исландска транскрипция на Българската азбука

Както е известно, на тазгодишния фестивал на нациите един от основните акценти на българският щанд ще бъде Българската азбука. За по-пълно и добро възприемане на азбуката е добре да се покаже как тя се транскрибира на исландски.

Българската азбука с исландска траксрипция (link)

Пишете по-долу вашите мнения, препоръки и критики за най-удачно транскрибиране.