03 март 2006

Честит празник!За да използвате тази снимка като лого, отворете следния линк http://bulgaria.is/gsm/logo/bg-is-logo-240x180.jpg в мобилния си телефон. Това можете да направите като копирате линка и си го изпратите в SMS от http://siminn.is/ или от http://www.ogvodafone.is/. После просто стартирайте получения линк в телефона си. Това в повечето случаи става като натиснете бутона за обаждане върху линка.