17 юни 2006

17. юни, национален празник на ИсландияПрез 1380 г. Исландия става част от кралство Дания. През 1918 г. тя е призната за независима държава в уния с Дания. През 1944 г. унията била отменена и на 17. юни - рождения ден на водача на исландското освободително движение Йоун Сигурдсон (1811-1879) е провъзгласена на Исландската република (Lýðveldið Ísland). От тогава този ден се празнува като национален празник на Исландия (Lýðveldisdagurinn).

В началото на 19. век, когато в страните на Датското кралство се разпространяват идеите на Френската революция, исландците започнали своята борба за политически свободи и местно самоуправление. Национално освободителното движение оглавил държавния деятел Йоун Сигурдсон (1811–1879), който ратувал също така и за отмяна на датския търговски монопол. Първият плод на неговите усилия било възстановяването на Алтинга през 1843 г., последвано от отмяна на датския търговски монопол през 1854 г. и приемане на конституцията през 1874 г., която предоставяла на Исландия ограничена автономия. Независимостта на Исландия обаче била завоювана чак на 1. декември 1918 г.