19 април 2007

Първият ден на лятото в Исландия

BG Islandia отново ще се включи в празнуването на Първия Ден на Лятото в Исландия или Sumardagurinn fyrsti, който тази година е на 19. април. Инициативата идва благодарение на Веско - председателя на ловно-рибарската дружинка към българската диаспора, който при хубаво време кани всички на риболов. Пишете на BG-List или на нашия редакционен адрес: bg.islandia@gmail.com

Според старата исландска традиция, Първият Ден на Лятото се счита за начало на годината. Празнува се в четвъртък между 19. и 25. април (9. и 15. април до 1700 година). В стари времена годината се е деляла на лято и зима и хората са отброявали своята възраст не в години, а в изминали зими. Римският дванайсетмесечен календар е започнал да се използва от миряните в Исландия едва в края на 18. век. Първият Ден на Лятото е също така и първия ден на месеца на Харпа (Harpa). Произходът на това название е неясно, възможно е то да има връзка с неприятното пролетно време, но традиционно се тълкува, че това е име на млада девойка. През времето когато месец Торри (Þorri) е носил име на мъж, а Гоуа (Góa) на жена, то Харпа наричали тяхна дъщеря. Дълго време Първият Ден на Лятото е бил основно детски празник. Децата се събирали да играят и ни никой не ги карал да работят на този ден. Прелетните птици и в Исландия се считат за предвестници на лятото и най-вече дъждосвиреца и бекаса. Най-ранните спомени за правенето на подаръци на Пърият Ден на Лятото датират от 16. век. До 19. век летните подаръци били повече от тези за Рождество Христово (Коледа). Обикновеено това са били подаръци от родители към деца, или от мъжа към жената и обратно, или от стопанина към слугата. Независимо, че след разпространението на празниците с подаръци (като рожден ден, Рождество и др.) този обичай станал по-малко известен, то хората в Исландия и до ден днешен неизменно се поздравяват с "Щастливо лято!" или "Gleðilegt sumar!".