01 май 2007

Първомайско събрание на българската диаспора

На 1. май 2007 се състоя събрание на българската диаспора. Присъстваха членове от цялата столична област на Исландия. Горещо бяха обсъдени въпроси от организационнен характер. Странно, но не присъстваха хората, които най-много държаха това събрание да се проведе. Събранието приключи с обещание за по-нататъшни събори на диаспората в дух на дружба и взаимно разбирателство.