30 май 2007

Исландия затворена за България и Румъния

Исландия ще бъде затворена за българи и румънци до 2009 г., а може би и до 2014 г. Новосформираното коалиционно правителство между Социалдемократическата партия (xS) и Партията на независимостта (xD) отряза достъпа на български и румънски граждани до исландския трудов пазар.

Като член на Европейската икономическа зона Исландия е задължена да упражнява отворена имиграционна политика спрямо останалите страни членки на Европейската икономическа зона и Европейския съюз, но е и в правото си да наложи ограничения, които да отложат имиграцията от новите страни членки.

Либералната партия (xF) беше включила в предизборната си кампания ограничаването на имиграцията от България и Румъния, което предизвика много критики от други партии, включително Социалдемократическата (xS), която сега е в коалиционното правителство и поддържа точно тази политика.

"Винаги има повод да се празнува, когато някой се осъзнае. Всички разбраха, че този въпрос е от изключително значение. Обвиненията на Социалдемократите [към нас] в расизъм, радикализъм и несправедливост всъщност са били празни приказки", казва Йоун Магнусон, който е народен представител от Либералната партия (xF).

Напомняме, че всичко това се случва в Европейската година на равните възможности за всички.