30 октомври 2008

Исландците не са терористи

Исландците не са терористи (с много смешен машинен превод тук). Може да се разпишете и в петицията на сайта.