01 април 2009

Колективът на автосервиза

Поздравления за колективът на автосервиза - гръбнакът на българската диаспора в Исландия