20 януари 2007

Новини, 20.01.2007

На 19. януари по стар стил беше Богоявление. Отец Тимофей от Руската православна църква в Исландия освети океана и тези с по силна вяра се изкъпаха в него.