31 януари 2007

Инициативата на BG ISLANDIA

BG ISLANDIA започна безпрецедентен проект за популяризирането на българския език в Исландия. За първи път в историята на Исландия всички по-големи библиотеки ще получат по един пълен комплект от български учебници и работни тетрадки за 1. клас. Всеки желаещ, ще има възможност безплатно да ги вземе и да ги ползва. Инициативата е насочена както към исландците, които искат да обогатят езиковите си познания така и към българите, които поради една или друга причина са забравили родния си език или просто от балкански мързел говорят на исландска шльокавица, т.е. български с грешно спрегнати исландски думи, както и обратно, интересно е как не са започнали да ползват и цифри. Един комплект от учебниците ще замине и за братската българска диаспора в Америка.

BG ISLANDIA е организацията сплотила българската общност на острова както никога преди това. Организацията създаде българско училище, управлява пощенски списък до всички българи, списва редовни новини, а също поддържа и единствената интернет страница на български в Исландия.